HBO

Tijdelijk

Vacature

De gemeente Midden-Groningen is op zoek naar vier leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

De gemeente Midden-Groningen is op zoek naar vier leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Twee commissieleden (waarvan één ook plaatsvervangend voorzitter) voor de algemene kamer en twee commissieleden voor de sociale kamer.
 
De Commissie voor bezwaarschriften bestaat uit een algemene kamer en sociale kamer. De sociale kamer is belast met de behandeling van en het adviseren over bezwaarschriften betreffende de sociale zekerheid en sociaal domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet). Ook ten aanzien van bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De sociale kamer treedt op dit moment ook op als interne klachtbehandelaar wanneer het voorgelegde bezwaarschrift tevens een klacht inhoudt. De algemene kamer is belast met de behandeling van en advisering over bezwaarschriften welke niet worden behandeld in de sociale kamer. De Commissie voor bezwaarschriften adviseert niet over belastingzaken. De algemene kamer is op dit moment ook de gemeentelijke Ombudscommissie.
 
Wat ga je doen?
Samen met andere commissieleden adviseer je het bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Elk lid van de commissie is medeverantwoordelijk voor objectieve en transparante adviezen over de haar voorgelegde bezwaarschriften. Inhoudelijk betekent je werk:
 • Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten.
 • Het verhelderen van standpunten en argumenten van de belanghebbende(n) en verweerder.
 • Het toetsen van de besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.
 • Het bestuursorgaan adviseren over de beslissing op bezwaar, waarbij aandacht is voor kwaliteitsverbetering.
Zowel de sociale kamer als de algemene kamer komt gemiddeld 2 keer per maand bijeen. De hoorzittingen van de sociale kamer vinden plaats op de donderdagmiddag (vanaf 12:45 uur), en die van de algemene kamer op de donderdagavond (vanaf 19:00 uur). De commissie vergadert zo veel mogelijk in het Huis van Cultuur en Bestuur. Per vergadering zijn 1 (plaatsvervangend) voorzitter aanwezig en twee leden. Ambtelijke secretarissen ondersteunen de commissie in haar werkzaamheden.
 
Wat breng jij mee:
Je bent benaderbaar en staat open voor de standpunten van anderen. Je toont betrokkenheid bij de betrokken partijen en werkt goed samen met collega’s. Verder kun je je inleven in de situatie van alle betrokken partijen en bent een goede luisteraar. Je hebt een flexibele persoonlijkheid en oog voor praktische oplossingen. Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden. Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 
Verder vragen wij:
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau en een (bestuurlijk) juridische opleiding.
 • Kennis, ervaring en inzicht met betrekking tot juridische vraagstukken.
 • Actuele kennis van en ervaring met algemeen bestuursrechtelijke zaken.
 • Voor lidmaatschap van de algemene kamer geldt dat je juridisch specialist bent in het omgevingsrecht. Ook heb je kennis van subsidierecht en de Wet open overheid.
 • Voor lidmaatschap van de sociale kamer geldt dat je juridisch specialist bent in het sociale zekerheidsrecht/sociaal domein (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). 
 • Kennis van en affiniteit met lokaal openbaar bestuur, de ambtelijke organisatie en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om bezwaarschriften en/of klachten op objectieve en onafhankelijke wijze te beoordelen. 
Voorts geldt als benoemingsvoorwaarde dat je niet werkzaam bent, dan wel de afgelopen 5 jaar niet werkzaam bent geweest, voor of onder verantwoordelijkheid van de gemeente Midden-Groningen. Verder ben je niet woonachtig binnen de gemeente Midden-Groningen. Ook ben je geen gemeenteraadslid, dan wel fractievertegenwoordiger of raadscommissielid. Ook sta je niet op de kieslijst van een politieke partij van de gemeente Midden-Groningen.
 
Vergoeding:
Ten aanzien van de vergoeding voor uw werkzaamheden als lid van de Commissie voor bezwaarschriften of de Ombudscommissie wordt aangesloten bij het landelijk gemiddelde ten behoeve van een gemeente met een omvang van ruim 60.000 inwoners. De basis is het landelijke Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2024. De vergoedingen bedragen momenteel daarom per bijgewoonde vergadering in 2024 € 236,74 bruto voor de leden (wordt jaarlijks geïndexeerd) en er wordt een reiskostenvergoeding van € 0,38 per kilometer toegekend.   
 
Benoeming:
De leden van de algemene kamer en de sociale kamer worden benoemd voor een periode van vier jaar en deze benoeming kan met maximaal vier jaren worden verlengd.
 
Geïnteresseerd?
Heb je interesse in een functie binnen de Commissie voor Bezwaarschriften?
 
Geef bij je sollicitatie aan of je voorkeur uitgaat naar de algemene of sociale kamer, en of je solliciteert als lid en/of plaatsvervangend voorzitter.
 
De vacature is beschikbaar tot en met 22 september 2024. Mochten er voor 15 augustus 2024 geschikte reacties binnenkomen, dan gaan we in gesprek met de kandidaten en sluiten we de vacature eerder.

Contactpersonen

profielfoto
CONTACTSollicitatieprocedure
Annemieke JonkmanHR-adviseur+31598-373763annemieke.jonkman@midden-groningen.nl
profielfoto
CONTACTVacatureinhoud
M. AdamJuridische adviseur+310598-373737recruitment@midden-groningen.nl
profielfoto
CONTACTVacatureinhoud
J. LootsJuridisch adviseur+310598-373737recruitment@midden-groningen.nl
Logo van Gemeente Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen

Werken bij gemeente Midden-Groningen

Lees meer

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!